WITAMY NA STRONIE SZPITALA

Przekazuję Państwu elektroniczną wersję Informatora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - SP ZOZ. Zawiera on wiele ważnych wiadomości dla pacjenta o oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych, a także informacje o działalności Szpitala i istotnych wydarzeniach.

Szpital Wojewódzki przy ul. Katowickiej funkcjonuje od 1999r., kontynuując zadania wcześniejszych szpitali, które mieściły się w budynkach obecnie przez niego zajmowanych. Tradycja niesienia pomocy medycznej sięga lat dwudziestych XX wieku. Szpital został wybudowany w roku 1924 jako szpital katolicki.

Szanujemy przysługujące pacjentowi prawo wyboru miejsca leczenia i dlatego cieszy nas fakt, iż Szpital Wojewódzki w Opolu jest chętnie wybierany przez pacjentów.


Mam nadzieję, że oferta leczniczo-diagnostyczna Szpitala, przedstawiona na stronie internetowej, pomoże Państwu skorzystać z naszych usług.

 

              
                                         Dyrektor
                                             Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - SP ZOZ
                                               Renata Ruman-Dzido
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ WOLNY OD PRACY W SZPITALU WOJEWÓDZKIM
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ z dnia 10 czerwca 2015r. Dzień 14 sierpnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

W tym dniu poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne tut. Szpitala będą nieczynne.

 

 

 

 

Spotkania Edukacyjne

Zapraszamy na

spotkania edukacyjne

dla pacjentów, rodzin, opiekunów

miejsce:sala szkoleniowaw budynku głównym przy ul. Katowickiej 64,

II piętro (Oddział Chirurgii Ogólnej)

 

17 czerwca 2015r. godz. 13.30

„Nadciśnienie tętnicze – profilaktyka, diagnostyka i leczenie”

prowadzący: dr Janusz Wysota – Ordynator Pododdziału Chorób Układu Krążenia,

 

„Samokontrola w nadciśnieniu tętniczym”

prowadzący: mgr Mariola Gawlik-Werner – pielęgniarka edukacyjna.

Światowy Dzień Zdrowia 2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, że podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2015r. – tematem przewodnim jest Bezpieczeństwo Żywności.

Hasłem tegorocznych obchodów jest „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

Ranking Szpitali 2014 - Szpital Wojewódzki w Opolu na I miejscu w województwie opolskim

Szpital Wojewódzki w Opolu w sierpniu br. po raz kolejny wziął udział w  ogólnopolskim rankingu pn. „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez dziennik „Gazeta Prawna” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W tym roku do rankingu zgłosiło się ponad 240 placówek, które odpowiedziały na przekazane wcześniej ankiety.

Szpital Wojewódzki uzyskał 850.37 punktów, zajmując w rankingu 18 miejsce wśród jednostek wielospecjalistycznych, zabiegowych i onkologicznych w tzw. „złotej setce” oraz I miejsce jako najlepszy szpital w województwie opolskim, za co otrzymał wyróżnienie.

  

  

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

                                                             SZANOWNI PAŃSTWO,

 

                            Szpital Wojewódzki w Opolu przy ul. Katowickiej

              zaprasza na badania kolonoskopowe w Pracowni Endoskopowej

             w „Programie  badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania 

                 raka jelita grubego” (finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia).

 

Badanie profilaktyczneoraz preparat do przygotowaniabezpłatne.

W badaniu mogą wziąć udział bez skierowania:

 • osoby w wieku 50-65 lat,
 • osoby w wieku 40-65z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego,
 • osoby bez objawów sugerujących raka jelita grubego, które nie miały kolonoskopii w ostatnich 10 latach w ramach Programu przesiewowego,
 • nie trzeba być ubezpieczonym, wystarczy PESEL.

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania. Badania wykonywane są przez bardzo doświadczonych lekarzy.

Profilaktyczna kolonoskopia:

 • zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego o 60 – 90%
 • wykrywa bezobjawowego raka u 1 na 125 badanych
 • wykrywa polipy u ponad 25% badanych, a dzięki ich usunięciu zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego,
 • jest bezpieczna, wykonywana w ośrodkach, których jakość jest monitorowana
 • w szczególnych wypadkach (wskazania określone przez Ministerstwo Zdrowia) może odbyć się w znieczuleniu, wymagane są wtedy aktualne badania krwi.

 Tryb zgłaszania się na badania:

 1. kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku  w godzinach 13.00 – 17.00 pod numerem tel. 506 218 413 lub osobisty w Pracowni Endoskopowej przy ul. Katowickiej 64 (wysoki parter),
 2. odbiór w Pracowni preparatu do przygotowania wraz z instrukcją stosowania oraz wypełnienie ankiety (dostępnej również na stronie internetowej poniżej).

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje o przesiewowych badaniach kolonoskopowych pod numerem tel. 506 218 413 od poniedziałku do piątku  w godzinach 13.00 – 17.00.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Informacje

Oferta pracy - mgr farmacji

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ

 

 

ZATRUDNI  Mgr Farmacji

 

 

Wymagania:

 

1.     Tytuł mgr farmacji.

 

Do zadań mgr farmacji będzie należała również praca przy produkcji leków cytostatycznych.

 

 

Oferta powinna zawierać:

 

 

1.     List motywacyjny;

 

2.     CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wojewódzki w Opolu – SP ZOZ moich danych osobowych zawartych                            w przedstawionej przeze mnie ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 201 poz. 926 ze zm. )”. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

 

Oferty należy składać na adres: kadry.kierownik@szpital.opole.pl lub osobiście w sekretariacie Szpitala.

Oferta pracy - kierownik koordynujący zespołem techników

Szpital Wojewódzki w Opolu

ogłasza konkurs na stanowisko

kierownik koordynujący zespołem techników

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 maja 2015r

(umowa na okres próbny)

 

Wymagania:

1.       Tytuł magistra na kierunku  elektroradiologii i minimum pięcioletni staż pracy w zawodzie,
w tym 3 lata w szpitalu, lub tytuł technika elektroradiologi i minimum siedmioletni staż pracy w zawodzie, w tym 5 lat w szpitalu,

2.       Pełna zdolność do czynności prawnych,

3.       Aktualne szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta,

4.       Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5.       Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,

6.       Umiejętność analitycznego myślenia, planowania i organizacji pracy własnej i zespołu,

7.       Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,

8.       Mile widziane uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej,

9.       Mile widziana umiejętność  obsługi TK.

Do podstawowych zadań kandydata na stanowisko kierownika  koordynującego zespołem techników należeć będzie:

1.       Kierowanie, planowanie i organizowanie pracy personelu medycznego w Dziale Diagnostyki Obrazowej,

2.       Analiza bieżących potrzeb działu,

3.       Prowadzenie ewidencji czasu pracy i  rozliczanie czasu pracy podległego personelu,

4.       Nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną w dziale,

5.       Rozliczanie materiałów eksploatacyjnych, obliczanie ilościowe zasobów zużywalnych podczas typowych procedur medycznych RTG i TK,

6.       Rejestrowanie nieprawidłowości oraz usterek aparatów znajdujących się w dziale,

7.       Uczestnictwo w tworzeniu nowych instrukcji i procedur pod patronatem merytorycznym kierownika działu,

8.       Nadzór nad terminowością wykonywanych testów podstawowych kontroli jakości aparatów RTG, zgodnie z wymogami prawa atomowego,

9.       Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem pracy personelu medycznego,

10.    Świadczenie usług medycznych z zakresu radiologii w tym badań TK. 

Termin składania ofert do 27 kwietnia 2015r.

Oferty proszę składać:

·         osobiście u Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji (budynek administracji pokój nr 5) lub

na adres e-mail: kadry.kieronik@szpital.opole.pl  lub sekretariat@szpital.opole.pl

Oferta pracy - Lekarz Chorób Zakaźnych

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ

ZATRUDNI OD ZARAZ

LEKARZA CHORÓB ZAKAŹNYCH

 ( specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych )

do pracy w ODDZIALE I PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia.

          Prosimy o kontakt:    tel.  077 – 44-33-100

                                               fax. 077 – 44-33-110

         e-mail : sekretariat@szpital.opole.pl     lub :  kadry.kierownik@szpital.opole.pl

        adres : Szpital Wojewódzki w Opolu – SP ZOZ, ul. Kośnego 53.

Badanie opinii pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej

Korzystasz z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (NFZ)? Chodzisz do lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub korzystałeś z opieki szpitalnej? Chcesz ocenić jakość świadczonych usług zdrowotnych i funkcjonowanie systemu? 

Zostań honorowym dawcą krwi

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożył system Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis danych o leczeniu Pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

System składa się z czterech głównych części:

- Serwisu informacyjnego Twój Portal,

- Informatora Gdzie się leczyć,

- Rejestru Usług Medycznych,

- zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Wydział Organizacyjny Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nr tel.

Szpitalny Portal Informacyjny

W dniu 08.09.2011r. ruszyła elektroniczna rejestracja do Poradni Specjalistycznych naszego Szpitala. Na samym   początku pacjenci mogą rejestrować się do Poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Kardiologicznej. W najbliższym czasie będą uruchamiane kolejne poradnie oraz moduł E-kontrahent.

Aktualności

Magazyn "Na zdrowie" nr 3

Zapraszamy do zapoznania się z 3 numerem magazynu "Na Zdrowie"

Kolejny numer Magazynu Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Właśnie ukazał się kolejny numer Magazynu Medycznego "Na Zdrowie"  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W magazynie znajdziemy wiele artykułów dotyczących życia Szpitalnego. Magazyn można przeczytać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej.

Pierwszy numer Magazynu Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Właśnie ukazał się pierwszy numer Magazynu Medycznego "Na Zdrowie"  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W magazynie znajdziemy wiele artykułów dotyczących życia Szpitalnego. Magazyn można przeczytać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej