WITAMY NA STRONIE SZPITALA

Przekazuję Państwu elektroniczną wersję Informatora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - SP ZOZ. Zawiera on wiele ważnych wiadomości dla pacjenta o oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych, a także informacje o działalności Szpitala i istotnych wydarzeniach.

Szpital Wojewódzki przy ul. Katowickiej funkcjonuje od 1999r., kontynuując zadania wcześniejszych szpitali, które mieściły się w budynkach obecnie przez niego zajmowanych. Tradycja niesienia pomocy medycznej sięga lat dwudziestych XX wieku. Szpital został wybudowany w roku 1924 jako szpital katolicki.

Szanujemy przysługujące pacjentowi prawo wyboru miejsca leczenia i dlatego cieszy nas fakt, iż Szpital Wojewódzki w Opolu jest chętnie wybierany przez pacjentów.

Mam nadzieję, że oferta leczniczo-diagnostyczna Szpitala, przedstawiona na stronie internetowej, pomoże Państwu skorzystać z naszych usług.

 

              
                                         Dyrektor
                                             Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - SP ZOZ
                                               Renata Ruman-Dzido

Informacje

Zostań honorowym dawcą krwi

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożył system Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis danych o leczeniu Pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

System składa się z czterech głównych części:

- Serwisu informacyjnego Twój Portal,

- Informatora Gdzie się leczyć,

- Rejestru Usług Medycznych,

- zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Wydział Organizacyjny Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nr tel.

Szpitalny Portal Informacyjny

W dniu 08.09.2011r. ruszyła elektroniczna rejestracja do Poradni Specjalistycznych naszego Szpitala. Na samym   początku pacjenci mogą rejestrować się do Poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Kardiologicznej. W najbliższym czasie będą uruchamiane kolejne poradnie oraz moduł E-kontrahent.

Aktualności

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, że Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014r.

Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory

Władzie w krajach, w których choroby te stają się problemem przewodnim, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed tymi chorobami.

Wstępne informacje o kampanii zostały umieszczone na stronach internetowych:

GIS: http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=150

WHO: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html

Materiały do pobrania znajdują się także na stronie internetowej PSSE w Opolu: http://psseopole.pis.gov.pl w zakładce Światowy Dzień Zdrowia 2014.

Dzień wolny od pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu - SP ZOZ

Ze względu na kalendarz świąt, powodujący zmniejszenie liczby dodatkowych dni wolnych od pracy w maju 2014r. wyznacza się za 3 maja br. - dzień 2 maja 2014r. jako dzień wolny od pracy wynikający z 5-cio dniowego tygodnia pracy w ww. miesiącu.

W tym dniu poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne tut. Szpitala będą nieczynne.

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu z dnia 20 marca 2014r.

Magazyn "Na zdrowie" nr 3

Zapraszamy do zapoznania się z 3 numerem magazynu "Na Zdrowie"

Kolejny numer Magazynu Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Właśnie ukazał się kolejny numer Magazynu Medycznego "Na Zdrowie"  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W magazynie znajdziemy wiele artykułów dotyczących życia Szpitalnego. Magazyn można przeczytać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej.

Pierwszy numer Magazynu Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Właśnie ukazał się pierwszy numer Magazynu Medycznego "Na Zdrowie"  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W magazynie znajdziemy wiele artykułów dotyczących życia Szpitalnego. Magazyn można przeczytać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej