WITAMY NA STRONIE SZPITALA

Przekazuję Państwu elektroniczną wersję Informatora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - SP ZOZ. Zawiera on wiele ważnych wiadomości dla pacjenta o oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych, a także informacje o działalności Szpitala i istotnych wydarzeniach.

Szpital Wojewódzki przy ul. Katowickiej funkcjonuje od 1999r., kontynuując zadania wcześniejszych szpitali, które mieściły się w budynkach obecnie przez niego zajmowanych. Tradycja niesienia pomocy medycznej sięga lat dwudziestych XX wieku. Szpital został wybudowany w roku 1924 jako szpital katolicki.

Szanujemy przysługujące pacjentowi prawo wyboru miejsca leczenia i dlatego cieszy nas fakt, iż Szpital Wojewódzki w Opolu jest chętnie wybierany przez pacjentów.


Mam nadzieję, że oferta leczniczo-diagnostyczna Szpitala, przedstawiona na stronie internetowej, pomoże Państwu skorzystać z naszych usług.

 

              
                                         Dyrektor
                                             Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - SP ZOZ
                                               Renata Ruman-Dzido
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ WOLNY OD PRACY W SZPITALU WOJEWÓDZKIM
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ z dnia 10 czerwca 2015r. Dzień 14 sierpnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

W tym dniu poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne tut. Szpitala będą nieczynne.

 

 

 

 

Szpital Wojewódzki w Opolu laureatem pierwszej edycji nagrody QUALITAS

W dniach 25 – 27 czerwca 2015r. w Gdańskim AMBEREXPO odbył się Pierwszy Europejski  Kongres Medyczny, w którym uczestniczyło kilkuset specjalistów od zdrowia publicznego, ekonomistów, samorządowców, przedstawicieli rządu, parlamentu i Prezydenta RP, ekspertów w zakresie zarządzania szpitalami.

Jednym z wydarzeń specjalnych, towarzyszących Kongresowi było uroczyste wręczenie nagrody QUALITAS przyznawanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Laureatem nagrody został Szpital Wojewódzki w Opolu.

W myśl sentencji NON QUANTITAS SED QUALITAS (nie ilość lecz jakość), stanowiącej motto nagrody, fundatorzy chcieli uhonorować szpital, który w klasyfikacji Centrum Monitorowania Jakości uzyskał najwyższe oceny.
- To pierwsza edycja nagrody, nie zdążyliśmy wypracować szczegółowego regulaminu i powołać kapituły, dlatego skorzystaliśmy z rankingu CMJ – mówi Andrzej Sokołowski, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. – Laureatem nagrody przyznawanej przez organizację zrzeszającą prywatne jednostki został szpital publiczny, co oznacza, że nieważne, jaka jest forma własności placówki, liczy się jej poziom, sposób zarządzania, jakość standardów opieki nad pacjentem.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Szpital Wojewódzki od 2006r. jest jednostką akredytowaną. W 2014r. wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia po raz kolejny ocenili poziom spełniania przez jednostkę wymogów określonych w zestawie standardów akredytacyjnych.

Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości: poszczególnych rodzajów usług świadczonych pacjentom przez Szpital, opieki nad pacjentem, środowiska opieki,  bezpieczeństwa i jakości świadczonej opieki, zarządzania i administracji.

Akredytacji udzielił Minister Zdrowia, kierując się rekomendacją Rady Akredytacyjnej. Rada w swojej pozytywnej ocenie potwierdziła, że Szpital realizuje ww. standardy w 95%, co jest najwyższym wynikiem w kraju.


Nagrodę QUALITAS odebrała Dyrektor – Renata Ruman-Dzido. Autorką statuetki, wręczonej w tym roku po raz pierwszy jest rzeźbiarka Monika Chmarzyńska z Pracowni Szkła Artystycznego w Toruniu specjalizująca się w formowaniu szkła.

Światowy Dzień Zdrowia 2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, że podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2015r. – tematem przewodnim jest Bezpieczeństwo Żywności.

Hasłem tegorocznych obchodów jest „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

Ranking Szpitali 2014 - Szpital Wojewódzki w Opolu na I miejscu w województwie opolskim

Szpital Wojewódzki w Opolu w sierpniu br. po raz kolejny wziął udział w  ogólnopolskim rankingu pn. „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez dziennik „Gazeta Prawna” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W tym roku do rankingu zgłosiło się ponad 240 placówek, które odpowiedziały na przekazane wcześniej ankiety.

Szpital Wojewódzki uzyskał 850.37 punktów, zajmując w rankingu 18 miejsce wśród jednostek wielospecjalistycznych, zabiegowych i onkologicznych w tzw. „złotej setce” oraz I miejsce jako najlepszy szpital w województwie opolskim, za co otrzymał wyróżnienie.

  

  

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

                                                             SZANOWNI PAŃSTWO,

 

                            Szpital Wojewódzki w Opolu przy ul. Katowickiej

              zaprasza na badania kolonoskopowe w Pracowni Endoskopowej

             w „Programie  badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania 

                 raka jelita grubego” (finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia).

 

Badanie profilaktyczneoraz preparat do przygotowaniabezpłatne.

W badaniu mogą wziąć udział bez skierowania:

 • osoby w wieku 50-65 lat,
 • osoby w wieku 40-65z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego,
 • osoby bez objawów sugerujących raka jelita grubego, które nie miały kolonoskopii w ostatnich 10 latach w ramach Programu przesiewowego,
 • nie trzeba być ubezpieczonym, wystarczy PESEL.

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania. Badania wykonywane są przez bardzo doświadczonych lekarzy.

Profilaktyczna kolonoskopia:

 • zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego o 60 – 90%
 • wykrywa bezobjawowego raka u 1 na 125 badanych
 • wykrywa polipy u ponad 25% badanych, a dzięki ich usunięciu zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego,
 • jest bezpieczna, wykonywana w ośrodkach, których jakość jest monitorowana
 • w szczególnych wypadkach (wskazania określone przez Ministerstwo Zdrowia) może odbyć się w znieczuleniu, wymagane są wtedy aktualne badania krwi.

 Tryb zgłaszania się na badania:

 1. kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku  w godzinach 13.00 – 17.00 pod numerem tel. 506 218 413 lub osobisty w Pracowni Endoskopowej przy ul. Katowickiej 64 (wysoki parter),
 2. odbiór w Pracowni preparatu do przygotowania wraz z instrukcją stosowania oraz wypełnienie ankiety (dostępnej również na stronie internetowej poniżej).

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje o przesiewowych badaniach kolonoskopowych pod numerem tel. 506 218 413 od poniedziałku do piątku  w godzinach 13.00 – 17.00.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Informacje

Oferta pracy - pielęgniarki oddziałowe

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 2. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 3. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej
 4. pielęgniarki oddziałowej Stacji Dializ,

 

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozp. Ministra Zdrowia
 z dnia 20.07.2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 182 z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Szpital Wojewódzki –
SP ZOZ, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole
. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ………………”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi po upływie 30 dni
od daty składania wymaganych dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/44 33 105 lub
77/44 33 132.

Oferta pracy - mgr farmacji

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ

 

 

ZATRUDNI  Mgr Farmacji

 

 

Wymagania:

 

1.     Tytuł mgr farmacji.

 

Do zadań mgr farmacji będzie należała również praca przy produkcji leków cytostatycznych.

 

 

Oferta powinna zawierać:

 

 

1.     List motywacyjny;

 

2.     CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wojewódzki w Opolu – SP ZOZ moich danych osobowych zawartych                            w przedstawionej przeze mnie ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 201 poz. 926 ze zm. )”. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

 

Oferty należy składać na adres: kadry.kierownik@szpital.opole.pl lub osobiście w sekretariacie Szpitala.

Oferta pracy - kierownik koordynujący zespołem techników

Szpital Wojewódzki w Opolu

ogłasza konkurs na stanowisko

kierownik koordynujący zespołem techników

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 maja 2015r

(umowa na okres próbny)

 

Wymagania:

1.       Tytuł magistra na kierunku  elektroradiologii i minimum pięcioletni staż pracy w zawodzie,
w tym 3 lata w szpitalu, lub tytuł technika elektroradiologi i minimum siedmioletni staż pracy w zawodzie, w tym 5 lat w szpitalu,

2.       Pełna zdolność do czynności prawnych,

3.       Aktualne szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta,

4.       Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5.       Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,

6.       Umiejętność analitycznego myślenia, planowania i organizacji pracy własnej i zespołu,

7.       Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,

8.       Mile widziane uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej,

9.       Mile widziana umiejętność  obsługi TK.

Do podstawowych zadań kandydata na stanowisko kierownika  koordynującego zespołem techników należeć będzie:

1.       Kierowanie, planowanie i organizowanie pracy personelu medycznego w Dziale Diagnostyki Obrazowej,

2.       Analiza bieżących potrzeb działu,

3.       Prowadzenie ewidencji czasu pracy i  rozliczanie czasu pracy podległego personelu,

4.       Nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną w dziale,

5.       Rozliczanie materiałów eksploatacyjnych, obliczanie ilościowe zasobów zużywalnych podczas typowych procedur medycznych RTG i TK,

6.       Rejestrowanie nieprawidłowości oraz usterek aparatów znajdujących się w dziale,

7.       Uczestnictwo w tworzeniu nowych instrukcji i procedur pod patronatem merytorycznym kierownika działu,

8.       Nadzór nad terminowością wykonywanych testów podstawowych kontroli jakości aparatów RTG, zgodnie z wymogami prawa atomowego,

9.       Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem pracy personelu medycznego,

10.    Świadczenie usług medycznych z zakresu radiologii w tym badań TK. 

Termin składania ofert do 27 kwietnia 2015r.

Oferty proszę składać:

·         osobiście u Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji (budynek administracji pokój nr 5) lub

na adres e-mail: kadry.kieronik@szpital.opole.pl  lub sekretariat@szpital.opole.pl

Oferta pracy - Lekarz Chorób Zakaźnych

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ

ZATRUDNI OD ZARAZ

LEKARZA CHORÓB ZAKAŹNYCH

 ( specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych )

do pracy w ODDZIALE I PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia.

          Prosimy o kontakt:    tel.  077 – 44-33-100

                                               fax. 077 – 44-33-110

         e-mail : sekretariat@szpital.opole.pl     lub :  kadry.kierownik@szpital.opole.pl

        adres : Szpital Wojewódzki w Opolu – SP ZOZ, ul. Kośnego 53.

Badanie opinii pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej

Korzystasz z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (NFZ)? Chodzisz do lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub korzystałeś z opieki szpitalnej? Chcesz ocenić jakość świadczonych usług zdrowotnych i funkcjonowanie systemu? 

Zostań honorowym dawcą krwi

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożył system Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis danych o leczeniu Pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

System składa się z czterech głównych części:

- Serwisu informacyjnego Twój Portal,

- Informatora Gdzie się leczyć,

- Rejestru Usług Medycznych,

- zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Wydział Organizacyjny Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nr tel.

Szpitalny Portal Informacyjny

W dniu 08.09.2011r. ruszyła elektroniczna rejestracja do Poradni Specjalistycznych naszego Szpitala. Na samym   początku pacjenci mogą rejestrować się do Poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Kardiologicznej. W najbliższym czasie będą uruchamiane kolejne poradnie oraz moduł E-kontrahent.

Aktualności

Magazyn "Na zdrowie" nr 3

Zapraszamy do zapoznania się z 3 numerem magazynu "Na Zdrowie"

Kolejny numer Magazynu Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Właśnie ukazał się kolejny numer Magazynu Medycznego "Na Zdrowie"  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W magazynie znajdziemy wiele artykułów dotyczących życia Szpitalnego. Magazyn można przeczytać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej.

Pierwszy numer Magazynu Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Właśnie ukazał się pierwszy numer Magazynu Medycznego "Na Zdrowie"  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W magazynie znajdziemy wiele artykułów dotyczących życia Szpitalnego. Magazyn można przeczytać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej