WITAMY NA STRONIE SZPITALA

Przekazuję Państwu elektroniczną wersję Informatora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - SP ZOZ. Zawiera on wiele ważnych wiadomości dla pacjenta o oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych, a także informacje o działalności Szpitala i istotnych wydarzeniach.

Szpital Wojewódzki przy ul. Katowickiej funkcjonuje od 1999r., kontynuując zadania wcześniejszych szpitali, które mieściły się w budynkach obecnie przez niego zajmowanych. Tradycja niesienia pomocy medycznej sięga lat dwudziestych XX wieku. Szpital został wybudowany w roku 1924 jako szpital katolicki.

Szanujemy przysługujące pacjentowi prawo wyboru miejsca leczenia i dlatego cieszy nas fakt, iż Szpital Wojewódzki w Opolu jest chętnie wybierany przez pacjentów.

Mam nadzieję, że oferta leczniczo-diagnostyczna Szpitala, przedstawiona na stronie internetowej, pomoże Państwu skorzystać z naszych usług.

 

              
                                         Dyrektor
                                             Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - SP ZOZ
                                               Renata Ruman-Dzido

Spotkania Edukacyjne

Zapraszamy na

spotkania edukacyjne

dla pacjentów, rodzin, opiekunów

miejsce:sala szkoleniowaw budynku głównym przy ul. Katowickiej 64,

II piętro (Oddział Chirurgii Ogólnej)

29 kwietnia 2015r. godz. 14.30

„Chemioterapia w chorobach krwi, praktyczne wskazówki dla Pacjentów”

prowadzący: dr n.med. Dariusz Woszczyk – Ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Hematologii,

 

„Psychologiczne sposoby radzenia sobie
z chorobą nowotworową”

prowadzący: psychoonkolog mgr Karolina Tomiczek-Kudła – psycholog szpitalny.

 

14 maja 2015r. godz. 14.00

„Problemy w prowadzeniu cukrzycy – odpowiedzi na pytania Pacjentów”

prowadzący: dr Wanda Urbańska – p.o. Ordynatora Pododdziału Diabetologii i Nefrologii,

 

„Prawidłowa samokontrola w cukrzycy”

prowadzący: pielęgniarka Dorota Kalińska – edukator diabetologii,

„Zalecenia dietetyczne”

prowadzący: inż. Grażyna Jagielczuk – dietetyk szpitalny, Kierownik Działu Żywienia.

 

17 czerwca 2015r. godz. 13.30

„Nadciśnienie tętnicze – profilaktyka, diagnostyka i leczenie”

prowadzący: dr Janusz Wysota – Ordynator Pododdziału Chorób Układu Krążenia,

 

„Samokontrola w nadciśnieniu tętniczym”

prowadzący: mgr Mariola Gawlik-Werner – pielęgniarka edukacyjna.

Światowy Dzień Zdrowia 2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, że podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2015r. – tematem przewodnim jest Bezpieczeństwo Żywności.

Hasłem tegorocznych obchodów jest „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

Ranking Szpitali 2014 - Szpital Wojewódzki w Opolu na I miejscu w województwie opolskim

Szpital Wojewódzki w Opolu w sierpniu br. po raz kolejny wziął udział w  ogólnopolskim rankingu pn. „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez dziennik „Gazeta Prawna” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W tym roku do rankingu zgłosiło się ponad 240 placówek, które odpowiedziały na przekazane wcześniej ankiety.

Szpital Wojewódzki uzyskał 850.37 punktów, zajmując w rankingu 18 miejsce wśród jednostek wielospecjalistycznych, zabiegowych i onkologicznych w tzw. „złotej setce” oraz I miejsce jako najlepszy szpital w województwie opolskim, za co otrzymał wyróżnienie.

  

  

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

                                                             SZANOWNI PAŃSTWO,

 

                            Szpital Wojewódzki w Opolu przy ul. Katowickiej

              zaprasza na badania kolonoskopowe w Pracowni Endoskopowej

             w „Programie  badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania 

                 raka jelita grubego” (finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia).

 

Badanie profilaktyczneoraz preparat do przygotowaniabezpłatne.

W badaniu mogą wziąć udział bez skierowania:

 • osoby w wieku 50-65 lat,
 • osoby w wieku 40-65z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego,
 • osoby bez objawów sugerujących raka jelita grubego, które nie miały kolonoskopii w ostatnich 10 latach w ramach Programu przesiewowego,
 • nie trzeba być ubezpieczonym, wystarczy PESEL.

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania. Badania wykonywane są przez bardzo doświadczonych lekarzy.

Profilaktyczna kolonoskopia:

 • zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego o 60 – 90%
 • wykrywa bezobjawowego raka u 1 na 125 badanych
 • wykrywa polipy u ponad 25% badanych, a dzięki ich usunięciu zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego,
 • jest bezpieczna, wykonywana w ośrodkach, których jakość jest monitorowana
 • w szczególnych wypadkach (wskazania określone przez Ministerstwo Zdrowia) może odbyć się w znieczuleniu, wymagane są wtedy aktualne badania krwi.

 Tryb zgłaszania się na badania:

 1. kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku  w godzinach 13.00 – 17.00 pod numerem tel. 506 218 413 lub osobisty w Pracowni Endoskopowej przy ul. Katowickiej 64 (wysoki parter),
 2. odbiór w Pracowni preparatu do przygotowania wraz z instrukcją stosowania oraz wypełnienie ankiety (dostępnej również na stronie internetowej poniżej).

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje o przesiewowych badaniach kolonoskopowych pod numerem tel. 506 218 413 od poniedziałku do piątku  w godzinach 13.00 – 17.00.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Informacje

Oferta pracy - kierownik koordynujący zespołem techników

Szpital Wojewódzki w Opolu

ogłasza konkurs na stanowisko

kierownik koordynujący zespołem techników

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 maja 2015r

(umowa na okres próbny)

 

Wymagania:

1.       Tytuł magistra na kierunku  elektroradiologii i minimum pięcioletni staż pracy w zawodzie,
w tym 3 lata w szpitalu, lub tytuł technika elektroradiologi i minimum siedmioletni staż pracy w zawodzie, w tym 5 lat w szpitalu,

2.       Pełna zdolność do czynności prawnych,

3.       Aktualne szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta,

4.       Umiejętność prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5.       Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,

6.       Umiejętność analitycznego myślenia, planowania i organizacji pracy własnej i zespołu,

7.       Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,

8.       Mile widziane uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej,

9.       Mile widziana umiejętność  obsługi TK.

Do podstawowych zadań kandydata na stanowisko kierownika  koordynującego zespołem techników należeć będzie:

1.       Kierowanie, planowanie i organizowanie pracy personelu medycznego w Dziale Diagnostyki Obrazowej,

2.       Analiza bieżących potrzeb działu,

3.       Prowadzenie ewidencji czasu pracy i  rozliczanie czasu pracy podległego personelu,

4.       Nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną w dziale,

5.       Rozliczanie materiałów eksploatacyjnych, obliczanie ilościowe zasobów zużywalnych podczas typowych procedur medycznych RTG i TK,

6.       Rejestrowanie nieprawidłowości oraz usterek aparatów znajdujących się w dziale,

7.       Uczestnictwo w tworzeniu nowych instrukcji i procedur pod patronatem merytorycznym kierownika działu,

8.       Nadzór nad terminowością wykonywanych testów podstawowych kontroli jakości aparatów RTG, zgodnie z wymogami prawa atomowego,

9.       Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem pracy personelu medycznego,

10.    Świadczenie usług medycznych z zakresu radiologii w tym badań TK. 

Termin składania ofert do 27 kwietnia 2015r.

Oferty proszę składać:

·         osobiście u Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji (budynek administracji pokój nr 5) lub

na adres e-mail: kadry.kieronik@szpital.opole.pl  lub sekretariat@szpital.opole.pl

Ogłoszenie dot. konkursu na stanowiska pracy: Pielęgniarki Oddziałowej

W dniu 28 marca 2015 r. na łamach gazety wyborczej o zasięgu ogólnokrajowym ukazało się ogłoszenie dot. konkursu na pielęgniarki oddziałowe o treści:

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej
  z Pododdziałem Dziennym,
 2. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 3. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej,
 4. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Pulmonologii,
 5. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii,
 6. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Zakaźnych,
 7. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej
 8. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych
 9. pielęgniarki oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 10. pielęgniarki oddziałowej Stacji Dializ,
 11. pielęgniarki oddziałowej Bloku Operacyjnego.

 

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozp. Ministra Zdrowia
 z dnia 20.07.2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 182 z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Szpital Wojewódzki –
SP ZOZ, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole
. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści „Konkurs
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ………………”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi po upływie 30 dni
od daty składania wymaganych dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/44 33 105 lub
77/44 33 132.

 

 

 

Oferta pracy - Lekarz Chorób Zakaźnych

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ

ZATRUDNI OD ZARAZ

LEKARZA CHORÓB ZAKAŹNYCH

 ( specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych )

do pracy w ODDZIALE I PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia.

          Prosimy o kontakt:    tel.  077 – 44-33-100

                                               fax. 077 – 44-33-110

         e-mail : sekretariat@szpital.opole.pl     lub :  kadry.kierownik@szpital.opole.pl

        adres : Szpital Wojewódzki w Opolu – SP ZOZ, ul. Kośnego 53.

Badanie opinii pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej

Korzystasz z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (NFZ)? Chodzisz do lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub korzystałeś z opieki szpitalnej? Chcesz ocenić jakość świadczonych usług zdrowotnych i funkcjonowanie systemu? 

Zostań honorowym dawcą krwi

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożył system Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis danych o leczeniu Pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

System składa się z czterech głównych części:

- Serwisu informacyjnego Twój Portal,

- Informatora Gdzie się leczyć,

- Rejestru Usług Medycznych,

- zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Wydział Organizacyjny Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nr tel.

Szpitalny Portal Informacyjny

W dniu 08.09.2011r. ruszyła elektroniczna rejestracja do Poradni Specjalistycznych naszego Szpitala. Na samym   początku pacjenci mogą rejestrować się do Poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Kardiologicznej. W najbliższym czasie będą uruchamiane kolejne poradnie oraz moduł E-kontrahent.

Aktualności

Magazyn "Na zdrowie" nr 3

Zapraszamy do zapoznania się z 3 numerem magazynu "Na Zdrowie"

Kolejny numer Magazynu Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Właśnie ukazał się kolejny numer Magazynu Medycznego "Na Zdrowie"  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W magazynie znajdziemy wiele artykułów dotyczących życia Szpitalnego. Magazyn można przeczytać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej.

Pierwszy numer Magazynu Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Właśnie ukazał się pierwszy numer Magazynu Medycznego "Na Zdrowie"  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W magazynie znajdziemy wiele artykułów dotyczących życia Szpitalnego. Magazyn można przeczytać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej