Zespół

 

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej

dr n.med. Janusz Pichurski

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej dla województwa opolskiego.

 

Asystenci - Lekarze specjaliści:

lek. Jan Rączka (z-ca ordynatora),

lek. Katarzyna Pułka,

dr n. med. Grzegorz Bielaczyc (specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej), 

dr n. med. Dariusz Sokołowski (specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej),

dr n.med. Zbigniew Szczepanowski,

lek. Zbigniew Polak,

lek. Sebastian Olejnik

lek Adam Schab.

Lekarze rezydenci:

lek. Maciej Miodoński

lek. Karol Popiołek

lek. Żaneta Nawrat


Pacjentami opiekuje się zespół 23 pielęgniarek pod kierownictwem pielęgniarki oddziałowej pani Ewy Agrest – specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego.

Rehabilitacja medyczna: mgr Ewa Węgrzynowska

Sekretariat Oddziału prowadzą panie: Kornelia Fruba i Bożena Kęs.