Poradnia Leczenia i Badania Bólu

Porady i konsultacje dla chorych z bólem ostrym o dużym prawdopodobieństwie przejścia w stan przewlekły (np. neuralgia, ból w przebiegu półpaśca), przewlekłym oraz zaawansowanym, zabiegi inwazyjne (blokady, zabiegi niszczenia nerwów).

Nazwa:

Poradnia Leczenia i Badania Bólu

Aktualnie Szpital nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach poradni.

Adres:

ul. Katowicka 64

Telefon do rejestracji:

77 44-33-240, 44-33-292

 

Do zadań Poradni należy w szczególności:

Szczególne uprawnienia:

Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością - art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane i kombatanci oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych powinny przedstawić przy rejestracji dokument potwierdzający przysługujące im uprawnienia.

 •  
 • Zasady przyjęcia:

  Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

  Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:
  • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,
  • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).
  • udzielanie porad i konsultacji chorym z bólem ostrym o dużym prawdopodobieństwie przejścia w stan przewlekły (np. neuralgia, ból w przebiegu półpaśca), przewlekłym oraz zaawansowanym, nie poddającym się leczeniu przyczynowemu,
  • wykonywanie zabiegów inwazyjnych (blokady, zabiegi niszczenia nerwów),
  • kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych,
  • kierowanie chorych na leczenie sanatoryjne,
  • orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,
  • promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych.