Poradnia Chorób Zakaźnych

Prewencja i wczesne wykrywanie chorób zakaźnych, konsultacje, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami wątroby, pasożytniczymi i odzwierzęcymi, poradnictwo z zakresu chorób tropikalnych oraz testów na obecność wirusa HIV.

Nazwa:

Poradnia Chorób Zakaźnych

Adres:

ul. Katowicka 64

Telefon:

77 44-33-064

Godziny pracy Poradni:

 • Poniedziałek,  piątek: 7.30 - 14.00
 • Wtorek: 7.30 - 14:30
 • Środa: 11.30 - 18.00
 • Czwartek: 8.00 - 14.00


Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,
 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • prewencja i wczesne wykrywanie chorób zakaźnych,
 • świadczenie konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami wątroby, pasożytniczymi i odzwierzęcymi,
 • opieka poszpitalna w stosunku do chorych z chorobami wątroby, chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi i narażonych na zakażenie wirusem HIV,
 • poradnictwo z zakresu chorób tropikalnych (szczepienia osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych),
 • kwalifikacja do szczepień przeciw wściekliźnie,
 • poradnictwo i instruktaż przed i po wykonaniu testu na obecność wirusa HIV.

 

Szczególne uprawnienia:
 

Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością - art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane i kombatanci oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych powinny przedstawić przy rejestracji dokument potwierdzający przysługujące im uprawnienia.