Zespół

Tworzymy 9-io osobowy zespół:

  • trzech diagnostów laboratoryjnych z I stopniem specjalizacji w zakresie mikrobiologii klinicznej,
  • pięciu techników,
  • rejestratoka medyczna

Pogłębiamy wiedzę i uzupełniamy wykształcenie poprzez udział w licznych wykładach, kursach doskonalących i warsztatach poświęconych zagadnieniom diagnostyki mikrobiologicznej, kontroli zakażeń szpitalnych, racjonalnej polityki antybiotykowej. Zdobyta wiedza  przekłada się na praktyczne działanie w Laboratorium Mikrobiologicznym i w Szpitalu Wojewódzkim.
Chętnie dzielimy się nabytymi umiejętnościami i wiedzą. Od kilku lat gościmy studentów analityki medycznej, biologii, biotechnologii w ramach zawodowych praktyk wakacyjnych lub semestralnych oraz studentów podejmujących w Laboratorium pracę w ramach wolontariatu.